کرسی علمی ترویجی با موضوع مبانی و پیش‌نیاز‌های تحقق مدل(مدیریت اسلامی جامع و مبنایی) براساس دیدگاه‌های آیت‌الله مصباح یزدی توسط دبیرخانه همایش علامه مصباح برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری شهرکریمه، کرسی علمی ترویجی با موضوع «مبانی و پیش‌نیازهای تحقق مدل (مدیریت اسلامی جامع و مبنایی) براساس دیدگاه‌های آیت‌الله مصباح یزدی» توسط دبیرخانه همایش ملی علامه مصباح یزدی(ره) فیلسوف علوم اجتماعی اسلامی با همکاری دانشکده علوم قرآنی مشهد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم به صورت مجازی برگزار می‌شود.

در این کرسی علمی، دکتر محمود مطهری‌نیا به عنوان ارائه‌دهنده، حجج اسلام دکتر محمدجواد توکلی خانیکی و دکتر محمدمهدی نادری به عنوان ناقد حضور خواهند داشت.

دبیر علمی این کرسی نیز سرکار خانم دکتر کبری راستگو بوده که پنج‌شنبه ۲۷ آبان ماه جاری ساعت ۱۰:۰۰ به صورت مجازی برگزار می شود.

علاقه مندان برای حضور آنلاین در این کرسی می توانند اینجا کلیک نمایند.

نشستی دیگر ذیل همایش علامه مصباحمنبع
info@rasanews.ir