عباس ذاکریان به عنوان سخنگوی شورای اسلامی شهر قم، ظهر امروز در تالار شهید باکری میزبان اصحاب رسانه استان قم بود و ضمن تشریح اهم مصوبات یک ساله این شورا، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

عباس ذاکریان به عنوان سخنگوی شورای اسلامی شهر قم، ظهر امروز در تالار شهید باکری میزبان اصحاب رسانه استان قم بود و ضمن تشریح اهم مصوبات یک ساله این شورا، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.