به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از ایکنا از قم، به نقل از مرکز خبر حوزه، نشست نقد و ارزیابی نظریه «مفهوم شناسی نهادینه سازی از منظر قرآن» دوشنبه شب به همت انجمن مدیریت اسلامی حوزه علمیه قم، در ساختمان انجمن های علمی حوزه برگزار گردید.وحید وثوقی‌راد دراین نشست به عنوان عرضه کننده گفت: […]

نشست «مفهوم‌شناسی نهادینه‌سازی از منظر قرآن» برگزار شد به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از ایکنا از قم، به نقل از مرکز خبر حوزه، نشست نقد و ارزیابی نظریه «مفهوم شناسی نهادینه سازی از منظر قرآن» دوشنبه شب به همت انجمن مدیریت اسلامی حوزه علمیه قم، در ساختمان انجمن های علمی حوزه برگزار گردید.
وحید وثوقی‌راد دراین نشست به عنوان عرضه کننده گفت: عنوان این نشست، استخراج شده از انتهاء نامه من که «طراحی و تصریح الگوی قرآنی نهادینه سازی فرهنگ سازمانی» است  می باشد.
وی با بیان اینکه نهادینه سازی یعنی تعمیق و تثبیت باورها، ارزش ها و مشی های مطلوب و مورد پسند کارگران کلیدی اداره جامعه در سطوح متمایز مدیریتی کلان، اضافه کرد: برای تحقق و اجرایی نمودن نهادینه سازی ، مدل های متفاوتی طرح شده هست که غالبا برگرفته از مبانی و پیش فرض های غربی هست.
این محقق تصریح نمود: با توجه به اثرگذاری مبانی و پیش فرض ها در نظریه ها و الگو ها یکی از وظیفه ها کلیدی پژوهشگران فعال در حوزه علوم انسانی اسلامی طراحی الگوهای مناسب با مبانی و پیش فرض های اسلامی هست.
وی با بیان اینکه نخستین و با اهمیت ترین گام، پیش از طراحی الگو، شناسایی مفهوم و ماهیت یک گزاره هست؛ چون که اول باید چیستی مساله مشخص شود تا بعد به چگونگی و چرایی آن پرداخته شود دنبال کرد: به همین علت هدف کلیدی این تحقیق ارزیابی ماهیت و مفهوم نهادینه سازی از منظر قرآن با تکیه بر مبانی و پیش فرض های اسلامی هست.

این محقق گفت: در این پژوهش اهتمام شده از روش ترکیبی تدبر در قرآن و راهبرد داده بنیاد با کمک گرفتن از اپلیکیشن تحقیق کیفی اطلس «تی آی» یک نوآوری در روش ایجاد شود و برای بالا بردن ارزش یافته های پژوهش در بخش اسلامی که زیادتر ذی ربط به کیفیت استنباط و ملاک صحت دلالت آیات بر مضامین و کدهای انتخاب شده می باشد از روش توصیفی و آنالیز منطقی و تدبر در قرآن با تأیید گرفتن از تفسیر استفاده شود که از شیوه های پذیرفتنی نزد محققان اسلامی و مورد پذیرش اندیشمندان دانشگاه و حوزه هست.
نقش قرآن در مفهوم سازی
وی شناسایی ماهیت و مفهوم نهادینه سازی در ادبیات رایج و شناسایی مفهوم و ماهیت نهادینه سازی از منظر قرآن را از شیوه های رسیدن به ماهیت و مفهوم برشمرد و اضافه کرد: در روش نخست نظریه هایی چون نهادینه سازی فرایندی برای تلفیق ارزش ها، الگوی نهادینه سازی فرایندی برای خلق حقیقت، سامانه های نهادی به عنوان یک طبقه از عناصر و نهاد به عنوان یک حوزه متمایز اجتماعی مورد ارزیابی جای گرفت.
وثوقی راد گفته بود: نکته کانونی در تمامی این چهار الگوی بیان شده که توان دارد نقطه اشتراک همه آنان باشد عبارت اند از مفهوم و مفهوم نهادینه سازی که تقریبا برایند همه آنان نیز اینچنین هست: ایجاد، تداوم، ماندگاری و تثیبت، حال چه خلق ارزش یا حقیقت باشد و یا طبقه ای از عناصر و یا یک حوزه اجتماعی متمایز .
وی گفته بود: آنچه به عنوان مساله کلیدی این بخش میتوان از آن اسم برد عبارت اند از: تصریح مفهوم و مفهوم نهادینه سازی و به عبارت دیگر یکی از مسائل مهمی که باید در پژوهش ها اسلامی در پی جواب گویی به آن باشیم در جواب به  این سؤال  نهفته هست که واژگان و یا مفاهیم متناسب با مفهوم نهادینه سازی به معنای تثبیت و تعمیق در قران چیست؟.
این محقق قرآنی با اشاره به اینکه برای مفهوم شناسی و معادل شناسی مؤلفه های کلیدی نهادینه سازی در ادبیات دینی و قرآنی در این تحقیق زمان طولانی صرف گردید مطرح نمود: در این فاز از کار با توجه به اینکه در ادبیات قرآنی واژه ای مترادف با مفهوم نهادینه سازی یافت نشد با انجام گفت و گو های متفاوت و جمع  آوری نظر خبرگان و مراجعه مداوم به متون واژه های مترادف و هم مفهوم با نهادینه سازی آن را تألیف نموده هست.
وی به ارزیابی کلید واژه محوری در فرهنگ قرآن و تفسیر نمونه اشاره نمود و اضافه کرد: پس از این فاز اقدام به بارگذاری کد ها بر روی اپلیکیشن اطلاس «تی آر» نموده و تمامی ۶۲ کد استخراج شده از دو کتاب فرهنگ قرآن و تفسیر نمونه به انضمام ۱۹کلید واژه های دیگر موجود در سوال نامه و علاوه بر این کد ها و کلید واژه  های ایده ای خبرگان با استفاده از اپلیکیشن اطلسی تی آی بر روی متن قرآن بارگذاری شده  که مجموع آنان به ۱۷۹ کد رسید.

این محقق تصریح نمود: نتیجه به دست آمده از ارزیابی آیات در مورد ماهیت نهادینه سازی حاکی این مطلب با اهمیت هست که نهادینه سازی از منظر قرآنی به طور یک پیوستار قابل تصریح هست که در این پیوستار به طور مستمر برای نهادینه سازی ارزش ها باید به نقطه مقابل آن یعنی چگونگی کارکرد رقبا و دشمنان برای نهادینه سازی ضد ارز ش ها توجه شود؛ به عبارت دیگر نمی شود بدون توجه به کارکرد جبهه مقابل روال تثبیت ارزش ها را طی نمود به همین علت میتوان نهادینه سازی را در قالب یک پیوستار در نظر گرفت که یک سمت پیوستار عبارت اند از نهادینه شدن ارزش های الهی که در قالب نهادینه شدن ایمان قابل گمان هست و یک سمت دیگر این پیوستار توان دارد نهادینه شدن ارزش های شیطانی باشد که در قالب نهادینه شدن کفر قابل گمان هست.
نهادینه سازی از منظر قرآن فرایندی هست پیوستار گونه که توان دارد مثبت یا منفی باشد
وی امکان محافظت و تثبیت ایمان، سیر صعود و سقوط، مثبت و منفی بودن پیوستار، تضاد حق و باطل در پیوستار و امکان تزلزل ایمان پس از تثبیت را از خصوصیات پیوستار نهادینه سازی برشمرد و اضافه کرد: با در کنار هم قرار دادن موضوعات طرح شده در این مقاله میتوان نهادینه سازی را از منظر قرآن این چنین تشریح نمود که نهادینه سازی از منظر قرآن فرایندی هست پیوستار گونه که توان دارد مثبت یا منفی باشد و جهت اعتلای آن برای کسانی هست که در صدد تثیبت ایمان و جهت انحطاط آن برای کسانی هست که در صدد تثبیت کفر می باشند.
وثوقی راد افزود: از نگاه قرآن روال نهادینه سازی در یک پیوستار رویت می شود و دارای بعد مثبت و منفی هست به عبارت دیگر از منظر قرآن کارگزاران نهادینه سازی باید به طور مستمر به این نکته بنیادی توجه دارا باشند که در کدام سمت پیوستار حرکت می نمایند.
وی ابراز کرد:  در پیوستار نهادینه سازی از منظر قرآن بعد مثبت آن را می توان  در سه مرتبه دیانت در نظر گرفت که سیر صعودی داشته و کارگزاران نهادینه سازی همچنانی که در الگو قابل رویت هست در سه مرتبه اول اهتمام می کنند با تثبیت الزامات ذی ربط به آن مقدمات بالا بردن سطح دیانت به مراتب بالاتر را مهیا کنند و علاوه بر این اهتمام می کنند مخاطب های غیر مسلمان را به درجات بالاتر هدایت کنند تا وارد سیر صعودی شده و مراتب را تا رسیدن به قرب الهی ادامه دهند؛ در برابر نیز سیر سقوطی پیوستار قرار دارد که شیاطین انس و جن در کوشش می باشند با رخنه در مراتب ایمان مخاطب های آنان را به درجات پایین تر برده و به سوی انحطاط و کفر و نابود شدن بکشانند.  

نهادینه سازی قسمتی از یک چرخه دگرگونی می باشد
مهدی محمدی‌نسب نیز به عنوان  ناقد گفت: مبحث مقاله بسیار پر اهمیت هست و بحث نهادینه سازی قسمتی از یک چرخه دگرگونی می باشد و امید داریم استفاده وسیع ای از نتیجه های این کار بشود.
وی با بیان اینکه گستردگی این پژوهش از نقاط قوت آن هست گفت: محقق روش شناسی را بسیار وسیع استفاده نمود و استفاده از اپلیکیشن های دقیق بر ارزش مقاله افزوده هست.

وی اضافه کرد: درباره مفهوم شناسی نهادینه سازی این کار، اعم از مفهوم شناسی هست و عنوان اخص از این مقاله هست و لذاعنوان مقاله فراتر از مفهوم شناسی می رود.

وی گفته بود: در نظریاتی که بیان شده عموما مفهوم تثبیت را گرفته اید در حالتی که در نظریات مفهوم ارزش خیلی پر رنگ است  و تطبیق ها خیلی متقارن نیست و زیادتر ساختار نهاد بحث می شود.

وی ابراز کرد: در مورد روش شناسی دیدگاه انقلاب و مهندسی نوین طرح شده که در ادبیات الگو های مناسب تری وجود دارد  و بنابراین میتوان جایگاه روش شناسی را  دقیق تر کرد.

انتهای پیام