رئیس مرکز مدیریت هوشمند شهرداری قم از نصب نزدیک به ۶۰ دوربین نظارتی تا پایان سال یاد کرد و گفت: این سامانه‌ها در میادین و تقاطع‌ها استفاده و سامانه‌های کنترلی نیز به منظور ثبت تخلف در نقاط مختلف شهر به ویژه محدوده‌های طرح ترافیک و ورودی‌های شهر نصب می‌شود. به گزارش شهرکریمه،اکبر قلیچ در حاشیه […]

رئیس مرکز مدیریت هوشمند شهرداری قم از نصب نزدیک به ۶۰ دوربین نظارتی تا پایان سال یاد کرد و گفت: این سامانه‌ها در میادین و تقاطع‌ها استفاده و سامانه‌های کنترلی نیز به منظور ثبت تخلف در نقاط مختلف شهر به ویژه محدوده‌های طرح ترافیک و ورودی‌های شهر نصب می‌شود.

به گزارش شهرکریمه،اکبر قلیچ در حاشیه افتتاح نمایشگاه الکترونیک و کامپیوتر«الکامپ» ، با بیان اینکه این نمایشگاه با محوریت نمایش ابزار هوشمند در حال برگزاری است، اظهار کرد: مرکز مدیریت کنترل هوشمند شهرداری با حمایت مدیران شهرداری غرفه خود را در نوزدهمین نمایشگاه الکامپ قم برپا کرده است تا بتواند بخشی از خدمات خود را نمایش دهد.

وی تحقق حمل و نقل هوشمند را یکی از مولفه‌های مورد نیاز شهر هوشمند دانست و اضافه کرد: زیرساخت‌های رسیدن به این هدف دنبال شده است چراکه شهرداری قم با توجه به گسترش جمعیت، افزایش جابه جایی افراد، توسعه تجهیزات و تولید روزافزون خودرو به مباحث حمل و نقل هوشمند به صورت ویژه توجه دارد.

رئیس مرکز مدیریت هوشمند شهرداری قم با اشاره به اهتمام این مرکز نسبت به استفاده از سامانه‌های کنترلی و نظارتی عنوان کرد: مرکز مدیریت هوشمند قراردادهای جدیدی را در دستور کار قرار داده است تا بتواند با استفاده از آنها شهر ایمنی را برای مردم ایجاد و از حوادث جلوگیری کند.

وی گفت: در هفته‌های آینده با نوشتن قراردادهای لازم با پیمانکاران طی ۶ ماه شوارع اصلی و فرعی شهر قم مورد پوشش سامانه‌های کنترلی قرار می‌گیرد.

قلیچ از نصب نزدیک به ۶۰ دوربین نظارتی تا پایان سال یاد کرد و افزود: این سامانه‌ها در میادین و تقاطع‌ها استفاده  و سامانه‌های کنترلی نیز به منظور ثبت تخلف در نقاط مختلف شهر به ویژه محدوده‌های طرح ترافیک و ورودی‌های شهر نصب می‌شود.