به گزارش خبرگزاری شهرکریمه، نود و دومین دوره همایش تلبس با عنوان ردای بهشتی، به همت معاونت خانواده و امور فرهنگی مرکز خدمات و با همکاری مجتمع فرهنگی ولایت مشهد ۱۹ تا ۲۲ دی‌ماه در این مجتمع برگزار شد. در این دوره هشتاد و هشت خانواده از اقصی نقاط کشور در ویژه برنامه‌های فرهنگی […]به گزارش خبرگزاری شهرکریمه، نود و دومین دوره همایش تلبس با عنوان ردای بهشتی، به همت معاونت خانواده و امور فرهنگی مرکز خدمات و با همکاری مجتمع فرهنگی ولایت مشهد ۱۹ تا ۲۲ دی‌ماه در این مجتمع برگزار شد.

در این دوره هشتاد و هشت خانواده از اقصی نقاط کشور در ویژه برنامه‌های فرهنگی سه روز اقامت در مجتمع ولایت شرکت کردند.

شرکت‌کنندگان در این دوره تلبس، در روز دوم اقامت از دو کارگاه آموزشی ویژه طلاب در نوبت صبح و همسران معزز ایشان در نوبت عصر با عنوان ردای بهشتی بهره‌مند شدند.

حجت الاسلام واضحی با موضوع بایدها و نبایدهای تلبس در خانواده طلاب و حجت الاسلام و المسلین ساعیان شیوه‌های موفقیت را طی کارگاهی سه ساعته ارائه کردند.

گفتنی است، برگزاری کارگاه مشترک خواهران و برادران با موضوع شیو‌ه‌های ارتباط مؤثر زوجین از دیگر برنامه‌های همایش تلبس بود./۱۳۷۰/د۱۰۲/ب۱