وزارت امور خارجه چارچوب ذهنی تیم مذاکره کننده گذشته یعنی «هر توافقی بهتر از بی توافقی است» را نخواهد پذیرفت و به صورت کاملا عمل‌گرایانه مطالبه پایبندی طرف مقابل و رفع همه تحریم‌های توافق شده را پیگیری خواهد کرد. منبعوزارت امور خارجه چارچوب ذهنی تیم مذاکره کننده گذشته یعنی «هر توافقی بهتر از بی توافقی است» را نخواهد پذیرفت و به صورت کاملا عمل‌گرایانه مطالبه پایبندی طرف مقابل و رفع همه تحریم‌های توافق شده را پیگیری خواهد کرد.منبع