همایش «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ خدمات اجتماعی دانش بنیان» با حضور مدیران واحدهای خدمات اجتماعی دانش بنیان این پژوهشگاه در قم برگزار می شود.

به گزارش سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری شهرکریمه، همایش «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ خدمات اجتماعی دانش بنیان » با حضور مسئولان استانی و مدیران واحدهای خدمات اجتماعی دانش بنیان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه روز یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۹:۰۰؛ در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود.

لینک ورود به جلسه مجازی https://vc.rihu.ac.ir/ch/meeting می باشد.

همایش «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ خدمات اجتماعی دانش بنیان» برگزار می شودمنبع
info@rasanews.ir