رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: همه دولت‌ها در پی کاهش اختیارات شوراها هستند در صورتی که این کاهش اختیارات موجب اختلال در روند مدیریت شهر می‌شود.

به گزارش شهرکریمه ولی‌الله بیاتی  با تاکید بر اینکه همه دولت‌ها در پی کاهش اختیارات شوراها هستند اظهار کرد: هرچه از اختیارات شورا کاسته شود، در روند اجرای مدیریت شهری خلل و کندی ایجاد می‌شود که در نهایت، اهداف انقلاب محقق نمی‌شود.

وی با اشاره به جایگاه شوراها در قانون اساسی بیان کرد: شورا در اصلِ ۱۰۰ قانون اساسی به عنوان یکی از ارکان تصمیم‌گیری نظام نام نهاده شده است و طبق این اصل، تصمیمات شورا در مسائل فرهنگی، اجتماعی و خدماتی شهر برای فرمانداران و استانداران، لازم‌الاجراست.

رئیس شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر اینکه در کشور ما، شورا هنوز به بلوغ لازم نرسیده است افزود: با این وجود با گذشت ۱۸ سال از عمر شوراها، عملکردش مثبت ارزیابی می‌شود و به این توانایی دست یافته که از محل عوارض و درآمدهای شهری، بدون اتکا به منابع دولتی، شهر را مدیریت کند.

وی یکی از برکات انقلاب اسلامی را مشارکت مردم در تعیین سرنوشتشان عنوان کرد و گفت: این در حقیقت هدف انقلاب اسلامی برای حضور مردم در تمامی عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و مدیریتی است تا در تمامی تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند.

بیاتی تصریح کرد: این امر موجب هماهنگی بیشتر تصمیم‌گیران و مردم و عمل به تعهدات وعده داده شده می‌شود. به نظرم این ساختار اگرچه دارای اشکالاتی است که باید مرتفع شود اما نمونه و الگوی خوبی از مدیریت شهری است.