رییس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: هیات تنها در یک مراسم خلاصه نمی‌شود بلکه می‌تواند منشا تمدن سازی باشد.

به گزارش سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری شهرکریمه، حجت‌الاسلام والمسلمین قمی در نشست هیات داوران مهرواره هوای نو که در مجموعه فرهنگی شهدای هفت تیر برگزار شد، گفت: این مهرواره فرصتی را فراهم کرد که انسان های فرهیخته، شریف و بزرگواری یک‌جا جمع شوند.

وی افزود: مهرواره یک نهاد اجتماعی مردم پایه است که امیدواریم استمرار داشته باشد و منشا برکت های بسیاری شود.

رییس سازمان تبلیغات اسلامی بیان کرد: مهرواره یک کار سازمانی نیست بلکه فرهیختگان، اندیشمندان، نخبگان، صاحبان ذوق و هنر با یکدیگر یک اتفاق موثر و رو به جلو و ذهنیت ساز را رقم می زنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین قمی ادامه داد: اگر پدیده هیات جدی گرفته شود گره های بزرگی از جامعه باز و مسئله های زیادی از مردم حل می شود.

وی با بیان اینکه هیات یک نهاد مردم پایه و دیرپاست، اظهار کرد: هیات همواره منشا فایده بوده اما به قدر ظرفیتی که دارد از مواهبش برای پیشبرد این جامعه بهره گرفته نشده است.

رییس سازمان تبلیغات اسلامی اظهار کرد: ما تلاش می کنیم که به مثابه یک پشتیبان برای مهرواره هوای نو خدمت و پشتیبانی خود را درست انجام دهیم که شاید اثر ویژه ای در سوق دهی این نهاد اجتماعی داشته باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین قمی گفت: همواره زحمات دوستان را دنبال می کنم. مهرواره فتح باب خیر و برکت است.

هیات می‌تواند منشا تمدن سازی باشد

در ادامه حجت‌الاسلام باباخان مدیر کل اداره کل تشکلهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: اصل کنش‌گری در مهرواره هوای نو را کسانی انجام دادند که در میدان فعالیت دارند در این میان سازمان تبلیغات اسلامی نیز در مواردی موانع و مشکلات را برطرف می‌کند.

وی افزود: در جنگ تمدنی امروز نوع مواجهه عموم مردم و اقشار مختلف، نسبت به پدیده هیات به عنوان پدیده ارزشمند خوب و قابل توجه است.

مدیر کل اداره کل تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسلامی با اینکه ریشه هیات در توسل به اهل بیت (ع) است، اظهار کرد: در هیات معرفت و حرکتی وجود دارد که خدمات بسیاری را ایجاد می کند.

حجت‌الاسلام باباخانی ادامه داد: تشکل های دینی و هیات ها منحصر به دهه محرم نیستتد اگرچه جانمایه حرکت آن است اما در طول سال هم ادامه دارد.

وی با بیان اینکه که هیات جای زندگی است، گفت: هیات منشأ ثمرات در عرصه های مختلف است.

مدیر کل اداره کل تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسلامی بیان کرد: هیات ها و تشکل های مردمی موتور پیشران انقلاب بوده و هستند، هیات تنها در یک مراسم خلاصه نمی‌شود بلکه می‌تواند منشا تمدن سازی باشد.

وی خاطرنشان کرد: برخی استادان ستایشگری در بازه زسنی کن اجرا دارند که استعدادهای درخشان کشور را نشان می‌دهد امید که مهرواره بستری باشد که بتوان از این ظرفیت استفاده کرد.منبع
info@rasanews.ir