شهرکریمه/مدیر حوزه علمیه قم به اظهارات فائزه هاشمی واکنش نشان داد و گفت: برخی متعبد به دین نیستند، کسی که متعبد به دین نیست، یعنی دین و شریعت را به تمامه قبول نکرده است. چنین فردی ممکن است علم به دین داشته باشد، اما یقین ندارد. حجت‌الاسلام والمسلمین فرخ‌فال، مدیر حوزه‌های علمیه قم به اظهارات […]

شهرکریمه/مدیر حوزه علمیه قم به اظهارات فائزه هاشمی واکنش نشان داد و گفت: برخی متعبد به دین نیستند، کسی که متعبد به دین نیست، یعنی دین و شریعت را به تمامه قبول نکرده است. چنین فردی ممکن است علم به دین داشته باشد، اما یقین ندارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین فرخ‌فال، مدیر حوزه‌های علمیه قم به اظهارات فائزه هاشمی که گفته بود من با دین موافقم ولی با حکومت دینی موافق نیستم واکنش نشان داد.

وی با یادآوری شعر «ذات نایافته از هستی بخش/ کی تواند که شود هستی بخش» افزود: برخی متعبد به دین نیستند، کسی که متعبد به دین نیست، یعنی دین و شریعت را به تمامه قبول نکرده است. چنین فردی ممکن است علم به دین داشته باشد، اما یقین ندارد. ما در شریعت یقین می‌خواهیم؛ یعنی اطمینان به دین.

 مدیر حوزه‌ علمیه قم افزود: ما فرهنگ و اصول دین‌مان را از کسانی باید بگیریم که شریعت ما را به آن موظف کرده است، نه از کسانی که خودشان تعبد به دین ندارند.

 وی ادامه داد: این‌ها مصداق «یتخبطه الشیطان» هستند و شیطان درون این‌ها را پر کرده است نه آیات قرآن کریم.

 حجت‌الاسلام والمسلمین فرخ‌فال با اشاره به این روایت معصوم که فرمود: قلب المومن حرم الله و حرام على حرم الله أن یلج فیه غیر الله، خاطرنشان کرد: غیر خداوند بر دل این‌ها نشسته است؛ یعنی غرب، یهودی‌ها، بهائی‌ها و بعضا گروه‌های الحادی در دل این‌ها نشسته است. آن‌وقت اگرچه فرد ظاهر دینی داشته باشد، اما متعبد به دین نیست و کسی که متعبد به دین نباشد اصلا حرفش مسموع نیست.

رییس مجمع جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان تأکید کرد: این‌ها بی جهت عرض خود می‌برند و زحمت ما می‌دارند. این‌ افراد با حرف‌زدن نهاد خود را آشکارتر می‌کنند و جامعه بهتر آن‌ها را می‌شناسد.

منبع: رسانیوز