سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شد که اقدام تیم ملی فوتبال این کشور در دستکاری پرچم جمهوری اسلامی ایران و حذف نام «الله» از این پرچم با هماهنگی این وزارتخانه انجام نشده است!


سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شد که اقدام تیم ملی فوتبال این کشور در دستکاری پرچم جمهوری اسلامی ایران و حذف نام «الله» از این پرچم با هماهنگی این وزارتخانه انجام نشده است!

[ad_2]

منبع
info@yjc.news