کارشناس هواشناسی استان قم از ورود سامانه بارشی به استان قم از فردا دوشنبه خبر داد. محمد جواد ترابیان  ، ضمن پیش بینی هوای قم طی روزهای آینده، گفت: استان قم از روز جمعه هوای صافی را تجربه کرده که این روند امروز هم ادامه خواهد داشت و اوایل شب همراه با افزایش ابر می‌شود. […]

کارشناس هواشناسی استان قم از ورود سامانه بارشی به استان قم از فردا دوشنبه خبر داد.

محمد جواد ترابیان  ، ضمن پیش بینی هوای قم طی روزهای آینده، گفت: استان قم از روز جمعه هوای صافی را تجربه کرده که این روند امروز هم ادامه خواهد داشت و اوایل شب همراه با افزایش ابر می‌شود.

وی در ادامه هوای فردا را همراه با بارندگی پیش بینی کرد و گفت: هوای قم فردا با ورود سامانه بارشی در این استان با بارش باران همراه می‌شود.

کارشناس هواشناسی قم همچنین حداقل دمای امروز را صفر و حداکثر ۱۹ درجه اعلام کرد.

وی همچنین در ادامه حداقل دما هوا برای فردا را حداکثر ۱۸ درجه پیش بینی کرد و ادامه داد: سامانه بارشی که از عصر فردا وارد قم می‌شود تا سه شنبه هوای این استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.مهرنیوز