به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازشهر قم؛؛بنابراعلام اداره کل هواشناسی شهر قم،وضع جوی استان،امروز پنجشنبه،۱۲مهرماه ۱۳۹۷ صاف حدس می‌شود. سرعت باد: ۲ متر بر ثانیه, ۷ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۲۵ دید افقی: بیشتر از ۱۰ کیلومتر بارندگی ۲۴ ساعت گذشته: صفر میلیمتر بیشینه دما در […]

وضع جوی شهر قم ۱۲/ ۱۳۹۷/۷به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازشهر قم؛؛بنابراعلام اداره کل هواشناسی شهر قم،وضع جوی استان،امروز پنجشنبه،۱۲مهرماه ۱۳۹۷ صاف حدس می‌شود.

سرعت باد: ۲ متر بر ثانیه, ۷ کیلومتر بر ساعت

نم نسبی: % ۲۵

دید افقی: بیشتر از ۱۰ کیلومتر

بارندگی ۲۴ ساعت گذشته: صفر میلیمتر

بیشینه دما در ۲۴ ساعت گذشته: ۳۶° c

کمینه دما در ۲۴ ساعت گذشته: ۱۹° c