به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازشهر قم؛ ؛ بنابراعلام اداره کل هواشناسی شهر قم،اوضاع جوی استان شهر قم،امروز سه شنبه،۱ آبان ماه ماه ۱۳۹۷ صاف حدس می‌شود. سرعت باد: ۴ متر بر ثانیه, ۱۴ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۴۸ دید افقی: بیشتر از ۱۰ کیلومتر بارندگی […]

به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازشهر قم؛ ؛ بنابراعلام اداره کل هواشناسی شهر قم،اوضاع جوی استان شهر قم،امروز سه شنبه،۱ آبان ماه ماه ۱۳۹۷ صاف حدس می‌شود.

سرعت باد: ۴ متر بر ثانیه, ۱۴ کیلومتر بر ساعت

نم نسبی: % ۴۸

دید افقی: بیشتر از ۱۰ کیلومتر

بارندگی ۲۴ ساعت گذشته: صفر میلیمتر
(از ساعت ۰۶ گرینویچ روز گذشته تا ساعت ۰۶ گرینویچ امروز)

بیشینه دما در ۲۴ ساعت گذشته: ۲۷° c

کمینه دما در ۲۴ ساعت گذشته: ۱۲° c