به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های  باشگاه خبرنگاران جوان از شهر قم؛ ؛ وقت ها شرعی آبان ماه ۹۷ شهر قم به توصیف زیر هست.

به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های  باشگاه خبرنگاران جوان از شهر قم؛ ؛ وقت ها شرعی آبان ماه ۹۷ شهر قم به توصیف زیر هست.

وقت ها شرعی آبان ماه ماه ۱۳۹۷ استان قم