آرش ظلی پور با انتشار این ویدیو نوشت:این ویدیو قسمت هایی مراسم عروسی مهرداد میناوند که دقیقا سال قبل ۹۹/۹/۹ برگزار شد.


آرش ظلی پور با انتشار این ویدیو نوشت:این ویدیو قسمت هایی مراسم عروسی مهرداد میناوند که دقیقا سال قبل ۹۹/۹/۹ برگزار شد.منبع
خبر ورزشی – فوری، جدید و آخرین اخبار ورزشی