خبرفوری در توضیح این گزارش ویدیویی نوشت:در حالی که در دنیای مدرن متولیان فوتبال روی تکنیک ها، زیرساخت ها، استفاده از آنالیروزها و نرم افزارها تمرکز دارند، در ایران هستند کسانی که برای پیروزی در مسابقه دست به دامن رمال ها و جادوگرها می‌شوند.

خبرفوری در توضیح این گزارش ویدیویی نوشت:در حالی که در دنیای مدرن متولیان فوتبال روی تکنیک ها، زیرساخت ها، استفاده از آنالیروزها و نرم افزارها تمرکز دارند، در ایران هستند کسانی که برای پیروزی در مسابقه دست به دامن رمال ها و جادوگرها می‌شوند.

ویدیو| جادوگران و اجنه در فوتبال ایران!منبع
خبر ورزشی – فوری، جدید و آخرین اخبار ورزشی