اقدامات زیبا و خیرخواهانه اهالی فوتبال در حمایت از بیماران سرطانی به بهانه سال نو میلادی را ببینید.منبع
خبر ورزشی – فوری، جدید و آخرین اخبار آنلاین ورزشی