فدراسیون فوتبال کشورمان به اظهارات و اتهامات وارده عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال واکنش نشان داد.


فدراسیون فوتبال کشورمان به اظهارات و اتهامات وارده عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال واکنش نشان داد.منبع
info@yjc.news