وی با اشاره به اینکه بیشتر از یک هزار طلبه خواهر در ۵ حوزه علمیه خواهران در سه سطح مشغول به تحصیل هستند، اضافه کرد: در سال تحصیلی جدید بیشتر از ۱۵۰ بانوی طلبه وارد حوزه‌های علمیه خواهران شده‌اند.مسئول حوزه علمیه خواهران کهگیلویه وبویراحمد گفته بود: طلبه‌های جدیدالورود باید در حوزه‌های علمیه با فراگیری علم […]

پذیرش ۱۵۰ طلبه خواهر در حوزه‌های علمیه کهگیلویه و بویراحمد

وی با اشاره به اینکه بیشتر از یک هزار طلبه خواهر در ۵ حوزه علمیه خواهران در سه سطح مشغول به تحصیل هستند، اضافه کرد: در سال تحصیلی جدید بیشتر از ۱۵۰ بانوی طلبه وارد حوزه‌های علمیه خواهران شده‌اند.
مسئول حوزه علمیه خواهران کهگیلویه وبویراحمد گفته بود: طلبه‌های جدیدالورود باید در حوزه‌های علمیه با فراگیری علم و دانش توفیقات هدایت، تهذیب و آموزش را از خداوند بخواهند.

وی با بیان اینکه بیشتر از یک صد زنان طلبه در حوزه علمیه بی‌بی حکیمه(س) در گچساران مشغول به علم‌آموزی هستند، اضافه کرد: در سال تحصیلی جدید ۲۵ طلبه خواهر وارد حوزه علمیه شده‌اند.
انتهای پیام