با اعلام واژگونی خوردوی ال ۹۰ و نامناسب بودن حال عمومی دو سرنشین خوردو،بالگرد اورژانس جهت انتقال مصدومان به پرواز در آمد

به گزارش شهرکریمه مهدی فراهانی ضمن اعلام پرواز صبحگاهی بالگرد اورژانس ۱۱۵ قم اعلام کردحدود ساعت ۱۰:۰۰صبح امروز درجاده قدیم قم-اصفهان خودروی سواری واژگونی شد که پس از حضور وارزیابی کارشناسان اورژانس زمینی مشخص گردید حال عمومی ۲نفرازسرنشینان خودرو(خانم حدود ۳۵ساله وکودک حدود۱۰ساله)وخیم میباشد که درخواست اورژانس هوایی شد وبالگرد اورژانس نیز باحضوربموقع درمحل تصادف مجروحان رابه بیمارستان شهیدبهشتی انتقال داد