به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری شهرکریمه، دولت سیزدهم با عنوان دولت مردمی و ایران قوی در حالی کار خود را شروع می‌کند که به‌طور عمده در دو محور فرهنگ و اقتصاد، دارای ضعف‌های شدیدی است. البته از آنجا که مبنا بودن فرهنگ و اقتصاد و تأثیر گذاری متقابل آن در عرصه‌های دیگر […]به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری شهرکریمه، دولت سیزدهم با عنوان دولت مردمی و ایران قوی در حالی کار خود را شروع می‌کند که به‌طور عمده در دو محور فرهنگ و اقتصاد، دارای ضعف‌های شدیدی است. البته از آنجا که مبنا بودن فرهنگ و اقتصاد و تأثیر گذاری متقابل آن در عرصه‌های دیگر مانند سیاست و امنیت، بررسی مقوله فرهنگ از اهمیت بیشتری برخوردار می‌گردد.

البته با توجه به ترک فعل‌هایی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نسبت به پیش‌برد اهداف فرهنگی در کشور انجام گرفت و همچنین با تصویب برخی اسناد غربی مانند سند ۲۰۳۰ در کشور که در اصل فرهنگ ناب اسلامی-ایرانی را هدف گرفته بود، اولویت‌هایی برای دولت سیزدهم پیش خواهد آورد که بررسی این اولویت‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار است.

از جمله اولویت‌های فرهنگی که مدنظر پیش روی دولت سیزدهم قرار دارد؛ موضوع ارتقای سطح ارتباطات و کیفیت تعامل خانواده‌هاست. البته در کنار اولویت‌های فرهنگی، پیش‌برد اولویت‌های اقتصادی در کنار پیوست‌های فرهنگی، عامل مؤثر و قوی‌تری در افزایش و بهبود کیفیت فرهنگی در جامعه می‌تواند باشد. همچنین بررسی نقش نهادهای مختلف، عریض و طویل فرهنگی در کشور چیست و چه راهکارهایی برای لاغر و چابک کردن دفترها و سازمان‌های تبلیغی و فرهنگی در کشور وجود دارد؟

اساساً مقوله‌های گسترده و مختلفی که در موضوع فرهنگ وجود دارد. با توجه به غنا و عمق فرهنگ در کشور ایران که تقریباً از هزار سال پیش با تلفیق کامل و دقیق اسلامیت و ایران‌گرایی رقم خورد و در دوران صفویه تثبیت شد، به‌‎قدری عمیق شده بود که توانست با کمترین نیروی نظامی، بزرگترین و خشن‌ترین اقوام را در خود هضم سازد. پس از رام شدن مغول‌ها نیز دوباره شاهد رشد چشمگیر فرهنگ در جامعه ایرانی بودیم و این موضوع تا زمان قاجار و پهلوی که فرهنگ با چالش جدی مدرنیته روبرو شد، ادامه یافت.

پس از انقلاب اسلامی نیز، دشمنان از راه‌های مختلف و با توسل به رشته‌های مختلف، کوشیدند تا انقلاب و به‌طور مشخص اسلام را زمین‌گیر سازند. از همان ابتدا ورود عناصر ضدارزش‌های اسلامی و ایرانی به فرهنگ چه خواسته و چه ناخواسته در کاهش سطح کیفی فرهنگ کوشیدند. دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز با کاهش شدید بودجه‌های فرهنگی و عدم بها دادن و عدم اولویت‌دهی به مقوله فرهنگ، ضررهای شدید و معتنابهی در عرصه فرهنگ برجای گذاشتند. البته نباید از بیداری دشمن و خواب خودی‌ها غافل ماند.

هرچند که اکنون دولت مردمی و انقلابی آیت الله رئیسی روی کار آمده است؛ اما باید با شناسایی اولویت‌های فرهنگی پیش روی دولت سیزدهم و بررسی آن‌ها، راهکاری دقیق و جدی برای تقویت مقوله فرهنگ در کشور یافت. مقوله فرهنگ که تا پیش از تنفیذ، تحلیف و رأی اعتماد مجلس به دولت سیزدهم، در دولت‌های سابق، به جامعه و فرهنگ عمومی را به‌قدری ضعیف، تأثیر پذیر، سطحی و شکننده تبدیل کرده بود که بخش عمده‌ای از جامعه، در تحولات اجتماعی به‌‎سرعت رنگ دینی و ملی خود را از دست می‌داد.

از این رو خبرگزاری شهرکریمه تلاش دارد تا در پرونده «افق فرهنگی در ایران قوی» به بررسی نقش فرهنگ و اولویت‌های فرهنگی دولت سیزدهم بپردازد که می‌تواند چه نقشی را در قوی شدن کشور عزیزمان، ایران اسلامی ایفا کند.