کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هفته آینده موضوع استفاده از اسناد مجعول را با حضور نماینده باشگاه گل گهر سیرجان را مورد بررسی قرار می‌دهد.


کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هفته آینده موضوع استفاده از اسناد مجعول را با حضور نماینده باشگاه گل گهر سیرجان را مورد بررسی قرار می‌دهد.منبع
info@yjc.news