معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به خساراتی که پرونده کرسنت به کشور وارد کرده، گفت: این مسائل باید به موقع بررسی شود و عاملان آن باید محاکمه و مجازات شوند.
منبع
شهرکریمه نیوز