یک پزشک فدراسیون جهانی فوتبال در جریان هجوم هواداران نیجریه به زمین پس از ناکامی در صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ درگذشت.


یک پزشک فدراسیون جهانی فوتبال در جریان هجوم هواداران نیجریه به زمین پس از ناکامی در صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ درگذشت.منبع
info@yjc.news