رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: یک واحد آلاینده ذوب فولاد در شهرک صنعتی محمودآباد قم پس از صدور اخطاریه های لازم و عدم اقدام مؤثر برای کاهش و رفع آلودگی، با دستور قضایی پلمب شد.

به گزارش شهرکریمه به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم، علی احمدی در سخنانی اظهار داشت: واحدهای صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی و دیگر نقاط استان، به صورت منظم و مستمر در تمامی ساعات شبانه روز با حضور کارشناسان این اداره کل مورد کنترل و پایش قرار می گیرند.

وی با اشاره به فعالیت برخی از واحدهای صنعتی آلاینده در سطح استان، خاطرنشان کرد: برخی از این واحدهای آلاینده در جهت راه اندازی و ایجاد سیستم های کنترل آلودگی، اقدامات مثبت و مؤثری انجام داده اند، اما تعداد اندکی نیز به دلایل گوناگون، توانایی کنترل آلودگی مجموعه های خود را ندارند.

رئیس اداره حقوقی حفاظت محیط زیست استان قم گفت: این اداره کل در راستای مقابله با تخلفات واحدهای آلاینده صنعتی و صیانت از حقوق مردم، پس از ارائه گزارش های کارشناسی مبنی بر وجود آلودگی های زیست محیطی، اخطارهای لازم با اعلام مهلت مناسب جهت رفع آلودگی در چند نوبت برای آنها صادر می شود.

وی در ادامه افزود: اگر واحدهای صنعتی نسبت به اخطارهای زیست محیطی بی اعتنا بوده و در جهت کاهش و رفع آلودگی اقدام مؤثری نداشته باشند، پرونده آنها به مراجع قضایی ارجاع داده شده و در صورت آلودگی شدید، از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل می آید.

احمدی با اشاره به پلمب یک واحد آلاینده ذوب فولاد در شهرک صنعتی محمودآباد با دستور قضایی، تصریح کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم برای تأمین امنیت و سلامت عمومی جامعه همه تلاش خود را به کار گرفته و برای مقابله با تخلفات زیست محیطی در عرصه های انسانی و طبیعی، هیچگونه مماشات و مسامحه ای ندارد.

  • منبع خبر : محیط زیست