مدافع تیم پرسپولیس در صورت صادر شدن کارت بازی اش هم نمی‌تواند مقابل آلومینیوم به میدان برود.


مدافع تیم پرسپولیس در صورت صادر شدن کارت بازی اش هم نمی‌تواند مقابل آلومینیوم به میدان برود.منبع
info@yjc.news