خبرنگار شهرکریمه– داود عامری در تمام ادیان نمادهای وجود دارند که به مانند یک رشته ناگسستنی، پیروان خود را به همدیگر متصل کرده و مردمان بی شماری را برای حرکت های بزرگ به همدیگر نزدیک می کنند. در چنین مواقعی اعضای حاضر در این کنگره عظیم انسانی، لزوماً اندیشه‌های یکسانی ندارند، بلکه آنچه آنها را […]


خبرنگار شهرکریمه– داود عامری

در تمام ادیان نمادهای وجود دارند که به مانند یک رشته ناگسستنی، پیروان خود را به همدیگر متصل کرده و مردمان بی شماری را برای حرکت های بزرگ به همدیگر نزدیک می کنند.

در چنین مواقعی اعضای حاضر در این کنگره عظیم انسانی، لزوماً اندیشه‌های یکسانی ندارند، بلکه آنچه آنها را در کنار هم جمع می‌کند، اهداف مشترک و آرمان بزرگ آنها است که دیده می‌شود.

در بین امت پیامبر گرامی اسلام(ص)، ما شاهد دو نماد از این دست هستیم که هر کدام جایگاه خاص خود را در آموزه های اسلامی و فرهنگ دینی ما دارد و هدف از آوردن آنها در کنار همدیگر مقایسه آنها نیست. یکی سفر معنوی و انسان‌ساز حج که به معنای واقعی، یک نشان و نمادی از امت واحده اسلامی را به نمایش می‌گذارد. اگرچه به علت مدیریت غرض ورزانه متولیان آن، به شایستگی از آن به نفع جهان اسلام، امت اسلامی و بشریت بهره برداری نمی گردد.

نماد دیگر اسلامی که طی سال های اخیر به بزرگ‌ترین گردهمایی انسانی تبدیل شده است، راهپیمایی اربعین است. طی سال های اخیر، این حرکت بزرگ انسانی و به پاس یک انقلاب بزرگ بشری به دست یک مصلح و انقلابی بزرگ عالم بشریت به نام امام حسین (ع)، چشم های بی شماری را به اهداف بلند قیام عاشورا و شخصیت بزرگ امام حسین علیه السلام و یارانش متوجه ساخته است. لذا راهپیمایی اربعین به یک نماد جهانی تبدیل شده است که در آن انسان های بی شماری بدون کمترین تنش و چالش در کنار هم برای تعظیم به آرمانی بلند در کنار هم گرد می آیند. این انسان ها نه تنها ممکن است هم فکر و هم سلیقه نباشند، حتی در مواردی دارای باورهای متفاوت هستند و ممکن است اختلافاتی نیز با همدیگر داشته باشند، اما در راهپیمایی اربعین محور یک آرمان واحد به نام حق طلبی، عدالت خواهی و صلح جویی به حرکت در می آیند.

در واقع راهپیمایی اربعین نماد صلح عادلانه و احترام به کرامت انسانی فارغ از نژاد، زبان و حتی مذهب شده است، چرا که در آن شاهد حضور افراد بسیاری از ادیان دیگر هم هستیم و از بین امت اسلامی نیز، بسیاری از مذاهب در این حرکت عظیم شرکت می‌کنند.

این حرکت نشان می دهد که وحدت و نزدیکی امت اسلامی با وجود فرقه ها و مذاهب مختلف، امری قابل حصول است و بایستی، نماد های درست و واقعی از آنها را تبیین و ترویج کرد.

اربعین به عنوان یک سرمایه معنوی و فرهنگی می‌تواند به یکی از محور های نمادین در نزدیکی امت اسلامی و حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی تبدیل شود و این راهپیمایی، تمرین عملی وحدت و همبستگی امت واحده اسلامی در قالب ملیت ها و دولت های مختلف است. این حرکت نشان می دهد که اگر توطئه های دشمنان اسلام نباشد، امت مسلمان به راحتی می تواند در کنار هم زیست توام با کرامت را تجربه کنند و اصل اخوت و برادری مسلمانان را تجسم بخشد.

از سوی دیگر راهپیمایی اربعین، این عملیات بزرگ فرهنگی و معنوی نمایانگر قدرت نرم امت اسلامی در ایجاد یک حرکت بزرگ در جهان است و باید با توسل به درس های آن و فهم درست از نحوه بهره گیری از قدرت وحدت آفرینی آن در درون جامعه و منطقه، بایستی از این قدرت در جهت ایجاد وفاق در درون جوامع اسلامی بهره برداری کرد. هر چند امسال به جهت شرایط پیش آمده و شیوع ویروس کرونا، بخشی از این جامعه بزرگ، به سفری روحانی و معنوی در این ایام پرداختند و محروم از حضور فیزیکی در این کنگره عظیم شدند، اما فرصت حضور دل های پاک را همیشه در قالب ها و فرم های مختلف معنوی فراهم است.

 پیاده روی اربعین تجربه غم و شادی در کنار هم است از این رو استقبال از این سفره معنوی، پاسخ محکمی بر نظریه کسانی است که مدعی اند، جهان به پایان زندگی در سایه دین رسیده است و جمهوری اسلامی با پافشاری بر ایدئولوژی، جامعه را به عقب گرد وا داشته است، و این در شرایطی است که همگان شاهد بودند که زنده ترین، پرشور ترین و معنا بخش ترین پدیده جهان معاصر در اربعین به عینه اتفاق می افتد و نمادی از جلوه های شور انگیز جدیدی را به تصویر می کشد.

باید گفت که علت پویایی و زنده بودن راهپیمایی اربعین، همخوانی آن با مسیر فطرت انسانی است. انسان ها از لحاظ فطری حرکت بر مسیر عقل و تفکر را بر جمود و تحجر ترجیح می‌دهند و روح آزادگی و التذاذ معنوی ایثار و از خود گذشتگی را بر ظلم، ستم و زورگویی ترجیح می دهند، بنابراین باید گفت که جوهره ذاتی پیاده روی اربعین بر صلح و عدالت اجتماعی استوار است و قرار گرفتن جمعیت انبوهی از نژادها، ملیت ها و زبان های مختلف از سراسر جهان و حاکمیت وحدت و مهربانی بین زائران، نمایش و تجسم عینی یک جامعه مشترک و همسو به معنای واقعی کلمه است و این همان چهره وحدت بخش امت اسلامی و پیروان اهل بیت (ع) است.

انتهای پیام/