گاهی اوقات فرد با اینکه خواب کافی شبانه داشته است اما هنگام بیدار شدن احساس کسالت و خستگی کرده و تمایل و انرژی کافی برای برخاستن و شروع کارهای روزانه ندارد. نویسنده: زهره خانی خواب یکی از بزرگترین موهبت های الهی است. انسان با خوابیدن انرژی کافی را برای کارهای روزانه به دست می آورد. […]

گاهی اوقات فرد با اینکه خواب کافی شبانه داشته است اما هنگام بیدار شدن احساس کسالت و خستگی کرده و تمایل و انرژی کافی برای برخاستن و شروع کارهای روزانه ندارد.

خواب یکی از بزرگترین موهبت های الهی است.

انسان با خوابیدن انرژی کافی را برای کارهای روزانه به دست می آورد.

اما گاهی اوقات فرد با اینکه خواب کافی شبانه داشته است اما هنگام بیدار شدن احساس کسالت و خستگی کرده و تمایل و انرژی کافی برای برخاستن و شروع کارهای روزانه ندارد.

اگر علت را بدانید بهتر می توانید این مشکل را حل کنید و برای شروع کارهای روزانه آماده تر و پر انرژی تر باشید.

برخی از دلایل این ها هستند:

۱ – بیدار شدن در مرحله نادرست خواب

خواب انسان دارای مراحل مختلفی است.

ممکن است زمان بیدار شدن شما در مرحله non-Rem باشد.

این مرحله از خواب عمیق ترین بخش خواب انسان است.

اگر سعی کنید که در مرحله Rem برای بیدار شدن تلاش کنید، بدن شما بهتر می تواند برای بیدار شدن آماده شود.

۲ – کیفیت پایین خواب

مهم نیست که چند ساعت در شب خوابیده اید. کیفیت خواب نیز بسیار مهم است.

اگر خواب شبانه شما از کیفیت خوبی برخوردار نباشد، هنگام برخواستن از خواب احساس خستگی خواهید کرد.

عواملی مانند ورزش کردن در شب، مصرف نوشیدنی های کافئین دار و سر و صدای زیاد به کیفیت خواب شما لطمه خواهد زد.

۳ – برخی داروها

اگر این چنین مشکلی دارید و فکر می کنید که مشکل از داروهای شما ست با پزشکتان در مورد تنظیم دوز دارو و یا تعویض آن مشورت کنید.

۴ – بیماری ها

آپنه خواب

برخی از بیماری ها مانند آپنه خواب و افسردگی می تواند خواب شبانه شما را مختل کرده و انرژی بدن را تحلیل دهد.

۵ – نا هماهنگی ساعت بدن

اگر برنامه منظمی برای خوابیدن نداشته باشید ساعت بدن شما زمانی را برای بیدار شدن و هماهنگی با ساعت درونی نیاز خواهد داشت.

با تنظیم خواب می توانید تفاوت را در بدن تان احساس کنید.