عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: ژنرال‌های سیاست‌باز خسته و بیگانه با کار جهادی دولت سیزدهم را تخریب می‌کنند.


ژنرال‌های خسته دولت را تخریب می‌کنند/ رئیسی ۱۰۰ روز کار جهادی کرد – شهرکریمه نیوز


منبع
شهرکریمه نیوز