با افزایش واردات محصول جدید اپل یعنی آیفون ۱۳ در دو هفته اخیر، قیمت انواع مدل آیفون ۱۳ نسبت به ابتدای ورود آن به بازار تا حدود زیادی کاهش داشته است. گفته می‌شود که قیمت آیفون جدید ۳۰ میلیون تومان کاهش داشته است. منبع
با افزایش واردات محصول جدید اپل یعنی آیفون ۱۳ در دو هفته اخیر، قیمت انواع مدل آیفون ۱۳ نسبت به ابتدای ورود آن به بازار تا حدود زیادی کاهش داشته است. گفته می‌شود که قیمت آیفون جدید ۳۰ میلیون تومان کاهش داشته است.منبع