به گزارش پایگاه خبری شهرکریمه، کتاب «ترجمه و شرح منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری» نوشته استاد اسماعیل منصوری لاریجانی به همت مؤسسه بوستان کتاب در ۶۶۳ صفحه انتشار یافت. کتاب ترجمه و شرح منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری، ترجمه و شرح این اثر گرانمایه است که به قلم صمیمی و روان استاد منصوری لاریجانی نظم […]به گزارش پایگاه خبری شهرکریمه، کتاب «ترجمه و شرح منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری» نوشته استاد اسماعیل منصوری لاریجانی به همت مؤسسه بوستان کتاب در ۶۶۳ صفحه انتشار یافت.

کتاب ترجمه و شرح منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری، ترجمه و شرح این اثر گرانمایه است که به قلم صمیمی و روان استاد منصوری لاریجانی نظم یافته و اکنون در قالب کتاب درسیِ رشته عرفان اسلامی فراروی مخاطبان است.

اثر مذکور در ۱۰ فصل تهیه و تدوین شده است که عناوین فصول این کتاب عبارتند از: بدایت ها، ابواب، معاملات، اخلاق، اصول، وادی‌ها، احوال، ولایات، حقایق و نهایات.