دروازه بان اسبق تیم ملی فوتبال گفت: شرایط آمادگی حریفان ما در جام جهانی در نتایج تیم تاثیرگذار است.


دروازه بان اسبق تیم ملی فوتبال گفت: شرایط آمادگی حریفان ما در جام جهانی در نتایج تیم تاثیرگذار است.منبع
info@yjc.news