ایتنا - بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط یک مرکز امنیتی کامپیوتر به نام BleepingComputer، تحقیقات انجام شده درباره مایکروسافت دیفندر نشان داده است که یک کرم امنیتی بسیار خطرناک در حال گسترش در سطوح سازمانی است.


شهرکریمه – بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط یک مرکز امنیتی کامپیوتر به نام BleepingComputer، تحقیقات انجام شده درباره مایکروسافت دیفندر نشان داده است که یک کرم امنیتی بسیار خطرناک در حال گسترش در سطوح سازمانی است.منبع