کشورهایی مانند عربستان و امارات با هزینه هنگفت به دنبال تخریب چهره اسلام و مکتب شیعه و ایجاد مرز هستند و هر طوری است به دنبال خشن جلوه دادن اسلام و شیعه به مردم می باشند، این همان نقشه های دشمنان است که با سرمایه وهابیت درحال اجرا است.

به گزارش شهر کریمه به نقل از حوزه،آیت الله علوی بروجردی، امروز در دیدار جمعی از شیعیان فرانسوی که د کتابخانه مرحوم آیت الله العظمی بروجردی برگزار شد به ارتباط فرهنگی و علمی دو کشور ایران و فرانسه و ترویج مکتب شیعه ناب و ارتباط فرهنگی و علمی بین مردم و فرهیختگان دو کشور ایران و فرانسه اشاره کرد و گفت: نمونه این ارتباط در همان زمانها تدریس زبان فرانسه در مدارس ایران بود که بعدها این زبان جای خود را به زبان استعماری انگلیسی داد.

وی با بیان اینکه زبان فرانسه، زبان کاملی است و در گذشته دانشمندان و فرهیختگان فرانسوی در حوزه علوم انسانی رشته عرفان و فلسفه از علما و بزرگان دینی همچون آیات برجرودی و طباطبایی تعلیم می گرفتند، افزود: این علاقه و ارتباط تاز مانهای زیادی ادامه داشت و بهترین نمونه این ارتباط حضور امام راحل در لوفل نوشاتوی فرانسه و حضور اندیشمندان فرانسوی به جلسات آن عالم ربانی بود.

این استاد حوزه با بیان اینکه این چهره مثبت از کشور فرانسه بوده؛ ولی چهره منفی آن بُعد استعمار گری در بعضی کشورها است، عنوان کرد: فرانسه ای که مردم ایران از آن توقع دارند این است که چهره مثبتی از خود نشان دهد نه اینکه برای منافع خود، استعمارگری کند و حتی برای کشتار مردم یمن اسلحه به عربستان سعودی بفروشد.

وی در توصیه های به مسلمانان فرانسوی اظهار داشت: مسلمانانی که در فرانسه زندگی می کنند، بدانند کشور فرانسه با وجود مشکلات استعمارگری و فروش سلاح برای کشتار مسلمانان یمن، دارای فرهیختگانی است که در حوزه های مختلف صاحب نظر هستند و علاقه دارند حتی درحقوق بین الملل سخنی بگویند و نظریه دهند.

آیت الله علوی بروجردی با بیان اینکه مذهب شیعه اشتراکات خوبی با بعضی مذاهب در فرانسه دارد و ازاین ظرفیت می توان برای ترویج مکتب شیعه بهره برد گفت: یکی از موضوعاتی که در مکتب شیعه بیان شده و در سایر مکاتب نیست؛ حقوق انسانی است و حرف های زیادی برای گفتن دارد و از این موضوع می توان نهایت بهره برداری را برای ارتباط بامردم واندیشمندان فرانسوی کرد.

نوه مرحوم حضرت آیت الله بروجردی با اشاره به آیاتی از قرآن و کلمه « اولی الامر» عنوان کرد: از نظر شیعه «اولی الامر» افراد خاص با خصوصیات خاص را شامل می شود و هرفردی نمی تواند عهده دار سرپرستی جامعه باشد، ولی مذاهب دیگر معتقدند هرکسی می تواند ولیّ و سکاندار و حاکم باشد، اگر چه آن فرد زور گو و فاسد باشد.

این استاد حوزه با بیان اینکه مذهب شیعه در حوزه های مختلف مباحث مفیدی برای ارائه برای مردم و فرهیختگان فرانسوی دارد، عنوان کرد: نباید از مباحث ارزشی شیعه غافل شد، باید سعی کرد این مذهب را به گونه ای ترویج داد تا مردم علاقه مند به این مذهب شوند.

وی با بیان اینکه یکی از رسالت های مراکز علمی و مسلمانان ترویج دین و اسلام از نگاه مکتب شیعه است تا بتوان مذهب شیعه را از مظلومیت بیرون آورد گفت: اسلامی که بعضی افراد و گروها معرفی می کنند، غیر از اسلامی است که شیعه معرفی می کند؛‌شیعه اطاعت ظالم را نمی پذیرد و آن را مطرود می داند.

آیت الله علوی بروجردی با بیان اینکه از نظر مکتب شیعه، اسلامی راکه داعشی معرفی می کند، اسلام غلطی است و متاسفانه به پای اسلام نوشته می شود، افزود: در حال حاضر منطق دشمنان، تقویت داعش است تا باعث ایجاد تنفر از اسلام شوند، چون آنها معتقدند اگراسلام تقویت شود و رشدکند قطعا ایران درجهان رشد و تقویت خواهد شد.

این استاد حوزه با بیان اینکه این تفکر داعشی سبقه طولانی از دوران حضرت علی (ع) دارد و آن گروه خوارج است و معاویه هم نوعی از دشمنی را ایجاد می کرد تا بتوان چهره خشنی از اسلام و دین ترویج داد، عنوان کرد: بهترین معرّف دین و اسلام سخنان اهل بیت(ع) است و در حال حاضر مکتب شیعه نیز این رسالت را برعهده دارد.

نوه مرحوم حضرت آیت الله بروجردی بابیان اینکه تفکر اصیل اسلامی از سوی دشمنان مورد تخریب و سیاه نمایی شده است افزود: اکنون یکی از برنامه های معاندین تخریب و سیاه نمایی چهره اسلام و مذهب شیعه ناب است و با این هدف به دنبال این امر هستندکه دین اسلام ترویج پیدا نکند و مردم با این مذهب آشنا نشوند.

وی بابیان اینکه همه مسلمانان باهم بردارند و عقیده، مرز نمی شناسد و این مرزهای سیاسی از سوی معاندین ایجاد شده، گفت: کشورهای مانند عربستان و امارات با هزینه هنگفت به دنبال تخریب چهره اسلام و مکتب شیعه و ایجاد مرز هستند و هر طوری است به دنبال خشن جلون دادن اسلام و شیعه به مردم می باشند، این همان نقشه های دشمنان است که با سرمایه وهابیت درحال اجرا است. بنابراین باید به خوبی نقشه های معاندین را شناخت و برای خنثی کردن برنامه های آنان، دین و مذهب شیعه را به درستی به مردم دنیا معرفی کنیم.

آیت الله علوی بروجردی با بیان اینکه مذهب شیعه سرمایه های زیادی مانند عاشورا، غدیر و آثار و منابع غنی چون نهج البلاغه و صحیفه سجادیه ازامام اول و چهارم(علیهماالسلام» را دارد، عنوان کرد: نباید ازاین سرمایه های الهی و دینی برای ترویج و معرفی اسلام ناب غفلت کرد.

این استاد حوزه با بیان اینکه هرمسلمانی می تواند با رفتار و اخلاق پسندیده، مروج دین و اسلام ناب باشد گفت: نباید گرفتار توطئه وفتنه دشمنان شد و در دام های آنها گرفتار شد و احیانا از روی غفلت به ادیان دیگر توهین کرد.

وی بهترین نوع معرفی شیعه را برای سایر مردم، ترویج درست، صحیح و صادقانه این مکتب عنوان کرد و بیان داشت: متأسفانه وهابیت از طریق غیر متعارف، پول و اجیر کردن گروهای ترویستی به دنبال تخریب و خشن جلوه دادن چهره اسلام می باشند و با این ابزار سخیف می خواهند کاری کنند تا مردم دنیا به سمت دین اسلام گرایش پیدا نکنند و جلوی نفوذ آن را بگیرند در حالی که شیعه این عمل را مطرود می داند و به همه مسلمانان سفارش می کند با اخلاق پسندیده مروج دین باشند.