رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم از راه‌اندازی کلینیک‌های ویژه در قم خبر داد. به گزارش شهرکریمه دکترابوالفضل ایرانی خواه ، از راه‌اندازی کلینیک های ویژه در قالب طرح تحول سلامت در قم خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر 2 کلینیک ویژه در قم با حضور پزشکان متخصص و فوق تخصص در حال خدمت […]

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم از راه‌اندازی کلینیک‌های ویژه در قم خبر داد.

به گزارش شهرکریمه دکترابوالفضل ایرانی خواه ، از راه‌اندازی کلینیک های ویژه در قالب طرح تحول سلامت در قم خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر 2 کلینیک ویژه در قم با حضور پزشکان متخصص و فوق تخصص در حال خدمت رسانی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه این کلینیک‌‌ها با هزینه‌های مناسب فعالیت می‌کنند افزود: در این مراکز ویزیت پزشکان فوق تخصص با با مبلغ 3 هزار تومان و دسترسی خوب از مزایای این طرح است.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی کلینیک‌های ویژه به شکل کامل‌تر و وسعت  5 هزار متر مربع در دستور کار است تصریح کرد: این طرح کشوری در همه شهرها با توجه به میزان جمعیت شهرها اجرایی می‌شود و در حال حاضر سهم قم با توجه به 1 میلیون و 200 نفر جمعیت 2 کلینیک ویژه است.

ایرانی خواه با اشاره به اینکه حدود 50 پزشک متخصص و فوق تخصص که همه از اساتید دانشگاه علوم پزشکی هستند در تمام رشته ها در این دو مرکز فعالیت دارند گفت: دو کلینیک ویژه اسفند ماه امسال در دو مرکز نکویی و شهید بهشتی در حال ساخت است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه طرح تحول در حوزه بهداشت مهم‌تر است خاطرنشان کرد: این طرح‌ها زیر بنایی است چرا که براساس این طرح پرونده سلامت برای همه مردم تشکیل می‌شود.