قم-استاندار قم گفت:هزینه احداث خانه‌ها در طرح نهضت ملی مسکن در قم می‌بایست تا آنجا که ممکن است کاهش یابد و مردم نباید فشار ناشی از کمبود اعتبارات را به دوش بکشند.به گزارش خبرنگار شهرکریمه، سید محمد تقی شاهچراغی ظهر یکشنبه در جلسه شورای مسکن که در استانداری قم برگزار شد اظهار داشت: ضرورت دارد در روند ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن مشکلاتی که در طرح‌های گذشته به خصوص در پردیسان وجود داشته است برطرف شود.

وی بیان داشت: رویکرد طرح نهضت ملی مسکن آن بوده که زمین برای متقاضیان رایگان باشد و مباحث مطرح شده در خصوص ۹۹ ساله بودن صدور اسناد ساختمان‌های این طرح باید در شورای ملی زمین حل شود.

شاهچراغی عنوان داشت: هزینه احداث خانه‌ها در طرح نهضت ملی مسکن می‌بایست تا آنجا که ممکن است کاهش یابد و مردم نباید فشار ناشی از کمبود اعتبارات را به دوش بکشند.

استاندار قم، در خصوص تأمین برق طرح نهضت ملی مسکن ابراز داشت: تأمین برق این اراضی بر عهده وزارت نیرو و برق منطقه‌ای تهران است.

شاهچراغی با بیان اینکه از شرکت‌های تعاونی توانمند به منظور رقابتی شدن و کاهش هزینه‌ها ساخت می‌بایست استفاده شود افزود: در صورتی که امکان جانمایی پارکینگ در فضای روباز مقدور بود این امر در جهت کاهش تراکم ساختمان‌ها و همچنین کم کردن هزینه‌های ساخت باید استفاده شود.

استاندار قم، ابراز داشت: سرانه جرم در ساختمان‌های بلند مرتبه بیش از دیگر ساختمان‌ها است که این موضوع می‌بایست مورد توجه باشد.منبع