نایب رئیس انجمن داروسازان کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۱۵۰ داروی نایاب و کمیاب داریم گفت: مشکلات کمبود دارو علاوه بر داروهای ضد افسردگی و ضد تشنج رسیده است.


کمبود ۱۵۰ قلم دارو در کشور – شهرکریمه نیوز

منبع
شهرکریمه نیوز