کیکه ستین سرمربی ویارئال می‌گوید باشگاه بارسلونا هنوز مطالبات او را پرداخت نکرده است.


کیکه ستین سرمربی ویارئال می‌گوید باشگاه بارسلونا هنوز مطالبات او را پرداخت نکرده است.منبع
info@yjc.news