حسن نادری در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به سفر دی‌ماه سال گذشته دولت به قم، گفت: ‌در قالب سفر سال گذشته رییس جمهوری به این استان ۱۴۷ مصوبه برای اجرا توسط ۲۶ وزارتخانه و دستگاه اجرایی تصویب شده‌است.

 به گزارش شهرکریمه رئیسرییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قم با اشاره به تامین منابع مصوبات سفر رییس جمهوری به قم، تصریح کرد: یکهزار و ۳۴۵ میلیارد تومان از اعتبارات این سفر توسط سازمان برنامه و بودجه، ۱۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی، ۶۰ میلیارد تومان از طریق وزارت نفت، ۲۶ میلیارد تومان بنیاد مستضعفان، ۴۴۰ میلیارد تومان توسط دستگاه های اجرایی و وزارتخانه های مربوطه، ۱۹۶ میلیارد تومان ستاد اجرایی فرمان امام و ۱۳ هزار و ۲۳۱ میلیارد تومان از طریق تسهیلات بانکی تامین خواهد شد.

نادری اضافه کرد: همچنین در قالب این سفر ۳۲.۵ میلیون دلار سرمایه گذاری ارزی از صندوق توسعه ملی با عاملیت یکی از بانک‌ها برای احداث طرح تولیدی پارچه چادر مشکی نهایی شده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم اظهار کرد: ۱۳ هزار و ۲۲۱ میلیارد تومان تسهیلات ریالی این سفر شامل ۱۱ هزار فقره تسهیلات کارگشایی ضروری به نیازمندان«سرانه ۱۰ میلیون تومان» در مجموع به ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان، ۳ هزار و ۵۹۶ طرح اشتغال زا برای افراد تحت پوشش کمیته امداد به ارزش ۱۵۷ میلیارد تومان، ۲۰ میلیارد تومان جهت رسیدگی به نامه های مردمی با عاملیت صندوق کارآفرینی امید، ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه معیشتی، اشتغال و مسکن، ۲۱ طرح در دست بررسی به ارزش ۱۵ میلیارد تومان، ۲۱۰ میلیارد تومان تسهیلات به منظور اتمام پروژه های عمرانی شهرهای کهک، جعفریه، قنوات، سلفچگان و دستجرد،۹۹۳ میلیارد تومان تسهیلات ازدواج جوانان و ۱۱ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان به منظور تامین منابع مورد نیاز طرح های پیشنهادی دارای توجیه اقتصادی و فنی نهایی شده است.

نادری با بیان اینکه تعهدات سازمان برنامه و بودجه ۹۷۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ و ۸ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال طی سالجاری پیش بینی شده است، بیان داشت: از مجموع تعهدات سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه به میزان ۹ هزار و ۳۱۵ مبلغ ۶ هزار و ۴۵۹ میلیارد ریال به میزان ۶۹ درصد بودجه مصوب بری ۵۳ مصوبه اختصاص یافته است.

وی در پایان تصریح کرد: مانده تعهدات سازمان برنامه و بودجه برای سفر ریاست جمهوری به قم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴ هزار و ۶۵۶ میلیارد تومان است.