تیم بسکتبال گلدن استیت با غلبه بر بوستون سلتیک قهرمان NBA شد.


تیم بسکتبال گلدن استیت با غلبه بر بوستون سلتیک قهرمان NBA شد.منبع
info@yjc.news