به گزارش پایگاه خبری شهرکریمه، مهدی طائب گفت: غدیر بزرگداشت یک حادثه مُرده تاریخی نیست بلکه یادآور یک حرکت زنده تاریخی است که در هر عصر و دوره‌ای، تکلیف ما در قبال حفظ و نصرت امام زمان‌مان را مشخص می‌کند. استاد حوزه افزود: کسانی که گوشه‌گیری و نشستن را بر مبارزه و جهاد در راه […]به گزارش پایگاه خبری شهرکریمه، مهدی طائب گفت: غدیر بزرگداشت یک حادثه مُرده تاریخی نیست بلکه یادآور یک حرکت زنده تاریخی است که در هر عصر و دوره‌ای، تکلیف ما در قبال حفظ و نصرت امام زمان‌مان را مشخص می‌کند.

استاد حوزه افزود: کسانی که گوشه‌گیری و نشستن را بر مبارزه و جهاد در راه خدا ترجیح می‌دهند، صرفاً دوستدار غدیر گذشته‌اند و هیچ تمایلی به غدیر حی و زنده ندارند.

استاد تاریخ با اشاره به کسانی که امروزه از غدیر و ولایت دم می‌زنند ولی از دخالت در مسائل سیاسی جامعه امتناع می‌ورزند، تصریح کرد: این افراد یقین بدانند اگر ۱۸ ذی‌الحجه در غدیر حضور پیدا کرده بودند و بعد از ورود به مدینه، سختی با علی بودن را احساس می‌کردند، همچون دیگران او را تنها و بی یار می‌گذاشتند.