به گزارش خبرنگار شهرکریمه، مرتضی حیدری عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ادامه نام نویسی از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات شوراهای اسلامی روستا گفت: امروز ثبت نام ۱۴۶ داوطلب نامزدی ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستا در بخش‌های استان قم تکمیل شده است. وی افزود: طی چهار روز گذشته ۳۷۱ نفر موفق شده‌اند […]به گزارش خبرنگار شهرکریمه، مرتضی حیدری عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ادامه نام نویسی از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات شوراهای اسلامی روستا گفت: امروز ثبت نام ۱۴۶ داوطلب نامزدی ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستا در بخش‌های استان قم تکمیل شده است.

وی افزود: طی چهار روز گذشته ۳۷۱ نفر موفق شده‌اند ثبت نام خود را برای نامزدی انتخابات شوراهای روستا در استان قم کامل کنند.

فرماندار قم با اشاره به ثبت نام ۹۳ نفر برای شورای روستاهای بخش خلجستان افزود: ۹۳ نفر برای روستاهای بخش مرکزی، ۸۳ نفر برای بخش کهک، ۵۹ نفر برای روستاهای بخش سلفچگان و ۴۳ نفر هم برای روستاهای بخش جعفرآباد ثبت نام کرده‌اند.

وی با اشاره به امکان نام نویسی از طریق فضای مجازی در این انتخابات گفت: ثبت نام تا روز یکشنبه بیست و دوم فروردین ماه ادامه دارد.