به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازشهر قم؛؛اداره کل دامپزشکی استان شهر قم از همه شهروندان خواسته هست هرگونه فرآورده خام دامی را از جایگاه ها مجاز تحت نظارت تهیه کنند. در بازرسی مامورین دامپزشکی در پست قرنطینه مستقر در ورودی قم–گرمسار از خودرو حامل فرآورده های خام دامی […]

به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازشهر قم؛؛اداره کل دامپزشکی استان شهر قم از همه شهروندان خواسته هست هرگونه فرآورده خام دامی را از جایگاه ها مجاز تحت نظارت تهیه کنند.

در بازرسی مامورین دامپزشکی در پست قرنطینه مستقر در ورودی قم–گرمسار از خودرو حامل فرآورده های خام دامی شانزده تن ضایعات مرغ به دلیل غیربهداشتی و شرایط تولید توقیف و معدوم گردید.