سید احمد آقامیری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شهر قم، ریاست اداره آموزش‌وپرورش استثنایی استان قم باب یان تعداد محصلین استثنایی مشغول به تحصیل در مدرسه ها تصریح نمود: شرایط نسبتاً خوبی برای تحصیل ۲۰۰۰ دانش‌آموز با احتیاج مخصوص در ۳۴ مدرسه با ۲۰۹ کلاس درس فراهم‌شده هست که کلاس‌ها و محوطه آموزشی این آموزشگاه‌ها […]

سید احمد آقامیری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شهر قم،

ریاست اداره آموزش‌وپرورش استثنایی استان قم باب یان تعداد محصلین استثنایی مشغول به تحصیل در مدرسه ها تصریح نمود: شرایط نسبتاً خوبی برای تحصیل ۲۰۰۰ دانش‌آموز با احتیاج مخصوص در ۳۴ مدرسه با ۲۰۹ کلاس درس فراهم‌شده هست که کلاس‌ها و محوطه آموزشی این آموزشگاه‌ها متناسب با احتیاج محصلین طراحی‌شده تا در محیطی مناسب تحت تعلیم قرار دریافت کنند.

 

وی با بیان شرایط نرمال محیط آموزشی مخصوص اشخاص با احتیاج مخصوص یادآور گردید: این مرکز آموزشی به لحاظ معماری ترکیب دو گونه معماری ایرانی اسلامی، با محوطه‌سازی نرمال و فضایی مناسب معلولان در دست کم طبقات در نظر گرفته‌شده تا این محصلین به لحاظ آموزشی دغدغه‌ای نداشته باشند.