به گزارش پایگاه خبری شهرکریمه به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمد رضا قدیر با اشاره به پذیرش ۷۰ نفر در مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی کرونا در ۲۴ ساعت گذشته گفت: ۳۹ نفر از این افراد در بخش‌های بیمارستانی و اورژانس بستری شده‌اند. وی با اشاره به ترخیص ۲۹ نفر از بیماران […]به گزارش پایگاه خبری شهرکریمه به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمد رضا قدیر با اشاره به پذیرش ۷۰ نفر در مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی کرونا در ۲۴ ساعت گذشته گفت: ۳۹ نفر از این افراد در بخش‌های بیمارستانی و اورژانس بستری شده‌اند.

وی با اشاره به ترخیص ۲۹ نفر از بیماران بستری در بیمارستان‌های قم گفت: در حال حاضر حدود ۳۰۰ بیمار مشکوک به کرونا در مراکز درمانی قم بستری هستند که حال ۶۰ نفر از آنها وخیم است.