به گزارش پایگاه خبری شهرکریمه به نقل از دانشگاه علوم پزشکی استان قم، محمدرضا قدیر گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۴۶ نفر در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا پذیرش شدند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم با اشاره به بستری ۳۳ مورد جدید در بخش‌ها و تحت نظر اورژانس […]به گزارش پایگاه خبری شهرکریمه به نقل از دانشگاه علوم پزشکی استان قم، محمدرضا قدیر گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۴۶ نفر در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا پذیرش شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم با اشاره به بستری ۳۳ مورد جدید در بخش‌ها و تحت نظر اورژانس بیمارستان افزود: ۳۰ نفر از کل بیمارانی که طی روزهای گذشته بستری بودند، طی ۲۴ ساعت گذشته ترخیص شدند.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۱۶۷ نفر بستری مشکوک به کرونا در بیمارستان‌ها بوده که حال ۳۰ نفر آنها وخیم است.