به گزارش پایگاه خبری شهرکریمه به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر گفت: در ۲۴ ساعت گذشته و منتهی به ۲۰ تیر ماه جاری، ۵۰ نفر در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا پذیرش شدند. وی بیان کرد: ۳۸ مورد بستری جدید در بخش‌ها و زیر نظر اورژانس […]به گزارش پایگاه خبری شهرکریمه به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر گفت: در ۲۴ ساعت گذشته و منتهی به ۲۰ تیر ماه جاری، ۵۰ نفر در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا پذیرش شدند.

وی بیان کرد: ۳۸ مورد بستری جدید در بخش‌ها و زیر نظر اورژانس بیمارستان و ۳۷ نفر از کل بیمارانی که طی روزهای گذشته بستری بودند، ترخیص شدند.

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، در حال حاضر ۱۹۷ نفر مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های قم بستری هستند که حال ۴۰ نفر از آن‌ها وخیم است.