به گزارش پایگاه خبری شهرکریمه به نقل از علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۰ نفر در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا پذیرش شدند. وی با اشاره به انجام ۳۵ مورد بستری جدید در بخش‌ها و تحت نظر اورژانس بیمارستان‌های قم افزود: ۳۹ نفر از […]به گزارش پایگاه خبری شهرکریمه به نقل از علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۰ نفر در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا پذیرش شدند.

وی با اشاره به انجام ۳۵ مورد بستری جدید در بخش‌ها و تحت نظر اورژانس بیمارستان‌های قم افزود: ۳۹ نفر از کل بیمارانی که طی روزهای گذشته بستری بودند، مرخص شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم بیان کرد: در حال حاضر حدود ۲۷۰ نفر بستری مشکوک به کرونا در بیمارستان‌ها بوده که حال ۵۷ نفر آنها وخیم است