مدیر تالار بورس منطقه ای استان قم، از مبادله 42 میلیون سهام و حق تقدم طی هفته منتهی به سیزدهم مردادماه سال جاری در این استان خبر داد. حسین مروجی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم در هفته گذشته را 102 میلیارد اعلام کرد. وی تعداد […]

مدیر تالار بورس منطقه ای استان قم، از مبادله 42 میلیون سهام و حق تقدم طی هفته منتهی به سیزدهم مردادماه سال جاری در این استان خبر داد.

حسین مروجی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم در هفته گذشته را 102 میلیارد اعلام کرد.
وی تعداد کدهای جدید را در این مدت، 67 کد و تعداد شرکت های معامله شده را نیز 138 مورد برشمرد.
مدیر تالار بورس منطقه ای قم با بیان اینکه میزان خرید سهام در هفته گذشته نسبت به فروش سهام بیشتر بود، گفت: در این مدت 54 درصد از مبادلات بورس به خرید و 46 درصد به فروش سهام اختصاص یافت.